Algemeen

Uw persoonsgegevens (bijv. aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden alleen volgens de duitse bepalingen voor bescherming persoonsgegevens verwerkt.
De volgende voorschriften zullen u informeren over de wijze, omvang en doel van het verzamelen, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Deze verklaring voor bescherming van persoonsgegevens heeft alleen betrekking op onze website. Indien u via links op onze site op andere sites doorgestuurd wordt, informeert u zich daar a.u.b. desbetreffend de omgang van uw gegevens.

Automatische gegevensregistratie

Om technische redene worden o.a. volgende gegevens, die uw webbrowser aan ons doorgeeft, geregistreerd:

-browsertype en –versie

-welk besturingssysteem u gebruikt

-website, waar vanuit u ons bezoekt (referrer url)

-website, die u bezoekt

-datum en tijd van dit bezoek

-uw internet protocol (IP)-adres.

Deze anonieme gegevens blijven gescheiden van uw eventueel aangegeven persoonsgegevens opgeslagen en hebben daardoor geen betrekking op een bepaalde persoon. Ze worden voor statistieke doeleinden gebruikt, om ons internetoptreden en onze aanbiedingen te optimaliseren. Na de analyse worden deze gegevens verwijderd.

Infoaanvraag

(1) Uw persoonsgegevens dienen uitdrukkelijk alleen de katalogusafwikkeling. Zo moet bijv. voor het leveren van de goederen uw naam en uw adres worden doorgegeven aan de leverancier. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke basis worden uw persoonsgegevens niet aan buiten de contractafwikkeling staande derde verdergegeven.

(2) Op verordening van bevoegde instantie´s mogen we in enkele gevallen uitkomst geven over bestandsgegevens, voor zover dit in de zin is van strafrechtelijke vervolging,  voor de algemene veiligheid zekergesteld door de landelijke politie, voor het kunnen uitvoeren van wettelijke opgaven door de binnenlandse veiligheidsdienst, de landelijke inlichtingendienst of de Koninklijke Marechaussee of indien noodzakelijk voor het doorzetten van de intellectuele eigendomsrechten.

Informatie over cookies

Een cookie is oorspronkelijk een tekstbestand op een computer. Ze bevat typische gegevens over bezochten websites, die de browser software opslaat tijden het surfen over het internet. Voor de gebruiker dient een cookie ervoor, dat hij zich bij het herhaald bezoeken van een versleutelde site deze niet opnieuw moet aanmelden – het cookie zegt de bezochte computer, dat hij hier al een keer was. Cookies zijn voor de gebruiker zichtbaar en kunnen worden verwijderd. Technisch gezien gaat het bij een cookie om een bestand, die tijdelijk informatie opslaat. De inhoud bestaat uit tenminste twee bestanddelen, zijn naam en de inhoud (waarde). Vele cookies worden bovendien na een bepaalde tijd automatisch gewist. Vaak worden cookies door de browser in de vorm van een leesbare tekstbestand, maar gedeeltelijk ook in de vorm van een SQLite databank opgeslagen. In principe zijn er twee verschillende soorten cookies, de zogenaamde sessie cookies, deze worden gewist zodra u uw browser afmeld en de tijdelijke/permanente cookies, die langer of onbegrensd op de vaste schijf worden opgeslagen. De van ons gebruikte cookies worden na het sluiten van de internetbrowser automatisch van de vaste schijf verwijderd, vandaar sessie cookies.

Zij dienen ervoor, ons internetoptreden en onze aanbiedingen te optimaliseren. Door deze cookies blijven uw persoonsgegeven niet opgeslagen.

Analysedienst

Onze website wordt door Piwik, een zogenaamde webanalysedienst ondersteund.
Piwik gebruikt tekstbestanden (cookies), die op uw computer worden opgeslagen en die het van onze kant uit mogelijk maakt een gebruikersanalyse op te maken van de website. Het streven is naar het optimaliseren van onze website door middel van de door de cookies gewonnen gebruikersinformatie (incl. uw  afgekorte IP-adres) die aan onze server verstuurd wordt en voor de analyse van gebruiksdoeleinden opgeslagen. Uw IP-adres wordt dan geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anonym blijft. De informatie die door de cookies gewonnen worden over het gebruik van deze website, worden niet aan derden doorgegeven. U kunt het gebruik van cookies door bepaalde browserinstellingen vermijden, echter kan het zijn dat u dan niet alle website functie´s in hun volle omvang kunt gebruiken.

Opmerking over ontbrekende discretie bij communicatie via internet

Let u er op dat bij comminicatie via het internet (bijv. bij emails) geen volledige discretie en de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd is. Wij raden u daarom vertrouwelijke informatie per post te versturen.

Inlichtingen

Bij navragen wordt u via het volgende emailadres Datenschutz@alno.de ingelicht over gegevens die onder uw naam of pseudoniem zijn opgeslagen.